Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

औलाख बहादुर आले

  • औलाख बहादुर आले

औलाख बहादुर आले


औलाख बहादुर आले
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9854045104
ठेगाना भीमेश्वर -३bhimeshwor 3, दोलखा
बहाल मिति २०७५ पुष ५