Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा

भीमेश्वर नगरपालिका

बद्रीप्रसाद तिवारी

  • बद्रीप्रसाद तिवारी

बद्रीप्रसाद तिवारी


बद्रीप्रसाद तिवारी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल modibeni@gmail.com
सम्पर्क 9851322333
बहाल मिति २०७७ आश्विन २६